maandag 24 mei 2010

Uit Keuzes in kaart 2011-2015 – Effecten van negen verkiezingspr...

Uit Keuzes in kaart 2011-2015 – Effecten van negen verkiezingsprogramma’s op economie en milieu (CPB Bijzondere Publicaties 85, mei 2010)

CDA
- Bij de publieke omroep worden taken geschrapt waardoor 0,1 mld € wordt bespaard.

- Het CDA bezuinigt op een groot aantal subsidies, onder meer op diverse cultuursubsidies.

Daarnaast wordt het budget voor stedelijke vernieuwing geschrapt (na eigen berekening K’92:

0,4 miljard €).
- Op het terrein van de bijstand bespaart het CDA in totaal 0,1 mld € door hogere boetes bij

fraudebestrijding en het schrappen van de wwik.


PvdA
Subsidies met bedragen kleiner dan 100.000 € worden gehalveerd (0,3 mld €);

dit betreft een breed scala aan subsidies op het terrein van onder meer welzijn, cultuur,

zorg, sport en onderwijs. Subsidies met een totaalbudget kleiner dan vijf miljoen euro worden

ook gehalveerd (0,2 mld €).

SP
De SP verhoogt de uitgaven aan cultuur met 0,2 mld euro.

VVD
- Subsidies op het gebied van cultuur worden met 0,2 mld € verminderd.
- Door één televisienet minder wordt 0,1 mld € bezuinigd op de publieke omroep in 2015

(structureel 0,2 mld €).
- Overige maatregelen op het terrein van sociale zekerheid betreffen het afschaffen van de wwik,

de herinvoering van de sollicitatieplicht voor moeders in de bijstand en het afschaffen van de

langdurigheidstoeslag in de bijstand. Dit levert in totaal 0,1 mld € op.

PVV
- De PVV bezuinigt 0,4 mld € op cultuur (artikel 14 van OCW); het betreft onder meer

ombuigingen op cultuurfondsen en cultuursubsidies.
- De PVV reduceert het aantal publieke zenders tot één reclame vrije zender (0,2 mld €).

GroenLinks
- GroenLinks verhoogt de uitgaven voor kunst en cultuurbeleid en de publieke omroep met 0,1

mld €.


SGP
- Het verlaagde btw-tarief voor kermissen, attractieparken en sportwedstrijden en circussen,

bioscopen, theaters en concerten wordt afgeschaft. Dit levert een lastenverzwaring van 0,3 mld

op.
- Subsidies voor cultuur worden met 0,2 mld € verminderd.

- De publieke omroep wordt beperkt tot 2 radiozenders en 1 tv-zender (0,2 mld €).

ChristenUnie
- Verder bevat de post overig de volgende maatregelen. De wwik wordt afgeschaft.
- De subsidies voor cultuur, publieke omroep en emancipatie worden verminderd (0,3 mld €).

D66
- Het aantal omroepen en de taken van de publieke omroep worden beperkt (0,1 mld €).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten