maandag 11 juni 2012

Programma's '13-'14

Ties' nieuwe concertprogramma's met Hans Eijsackers, EnAccord en Niels Bijl

Programma's Ties Mellema (Saxofoons)en Hans Eijsackers (piano)

2013-2014

'Jazz we can!'

Klassieke kamermuziek vermengd met jazzen improvisatie. Jazz- en klassieke componisten die uitstapjeswaagden naar de 'andere' kant: George Gershwin, Ervin Schulhof,Martin Fondse, Tony Overwater, Edison Denisow, André Jolivet eneigen composities!

De saxofoon staat vooral bekend als'jazz instrument'. Ondertussen won Ties Mellema de NederlandseMuziekprijs, de hoogste prijs die een Nederlands klassiek musicus kanontvangen. Maar al sinds zijn eerste noten bestaat er geenscheidslijn tussen verschillende stijlen muziek voor Ties. Toen Tiesen Hans gingen samenspelen bleek Hans er precies hetzelfde over tedenken. Hun handelsmerk is inmiddels de improvisatie geworden, diezij tussen uitgeschreven klassieke werken zetten.


'Romantic Sax'

De saxofoon is een typisch product vanniet alleen de industriële revolutie, maar ook vooral van deromantiek. Het is gemaakt om lange uitgesponnen lijnen te kunnenspelen met veel kleur en gevoel. Adolphe Sax had een visie, en Tiesen Hans geven hier vorm aan in een geheel romantisch programma voorsaxofoon en piano. En als vanouds zullen zij hun eigen muzikalecommentaar geven in de vorm van ter plekke bedachte improvisaties.

Romantische sonates van o.a. vanBrahms, Rachmaninov, Schumann enBeethoven.

'Minimal Ties'

TiesMellema, solo saxofoons
optioneel met Niels Bijl,saxofoons

Minimal music highlights uit het saxofoonrepertoire.Oude krakers, en hedendaagse minimal music.

Terry Riley -Dorian Reeds
Philip Glass - Gradus
Ties Mellema - MinimalImpro
Ian Wilson - Ondes Ombragées
(voor saxofoon en LIVErecorded tape)
Eduardo Marturet - Canto Llano
(vor saxofoon entape delay)

Met Niels Bijl, saxofoons
Marc Mellitis -Black
voor twee baritonsaxofoons
Philip Glass, Music in theShape of a Square
voor twee sopraansaxofoons

'Shadows', TiesMellema, solo saxofoons

Een poëtisch programma rondom de IerIan Wilson en zijn Ondes Ombragées, een werk waarin de saxofonistzichzelf in de eerste helft opneemt en in de tweede helft metzichzelf samenspeelt. Het programma heeft een prachtige balans enafwisseling door het subtiele gebruik van elektronica.
'Shadows'is een continue zoektocht van Ties Mellema om het publiek mee tenemen in zijn muzikale wereld. Ties is voortdurend op zoek naarnieuwe stukken en klanken (bijvoorbeeld door het subtiele gebruik vanelektronica). Bovendien zijn er altijd componisten aan het schrijvenvoor deze veelzijdige muzikant. Elk concert neemt een unieke plaatsin in de ontwikkeling van Ties als muzikant en saxofonist.
Elkprogramma wordt afgestemd op de ruimte waarin het concert zalplaatsvinden. Bij voorkeur wordt de ruimte op een niet conventionelewijze gebruikt.
Er zijn twee constanten: de Ierse componist IanWilson en Johann Sebastian Bach (Cellosuite no. 3 of de Partita BWV1013)

Voorbeeldprogramma:

Eduardo Marturet (1953) -Canto Llano
voor saxofoon en tape delay
Ian Wilson (1964) -Ondes Ombragées
voor saxofoon en LIVE recording enplay-back
Luciano Berio (1925-2003) - Sequenza VIIb
voorsolosaxofoon
Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Cellosuite no. 1,3 en/of Partita (orig. fluit)
voor saxofoon
Jorrit Dijkstra –Grapevine Loop, gescrheven voor Ties Mellema
voor saxofoon enelektronica
Maarten Ornstein - Leap Frog (2011), geschreven voorTies Mellema
voor saxofoon en elektronica

'Princepiration'

TiesMellema, saxen
En Accord, strijkkwartet
Wilmar de Visser,contrabas

Jorinde Keesmaat,regie

Een programma datzijn premiere beleefde in het Concertgebouw in de serie Tracks in2012. Het concert werd lovend ontvangen en was een razend succes.Reden om er mee door te gaan voor Ties, EnAccord, Wilmar en Jorinde.De insteek is een programma dat als rode draad de muziek en depersoon Prince heeft.

Hedendaagsecomponisten (David Dramm,Maarten van Norden, Jorrit Dijkstra,e.a.) schreven op Prince geïnspireerd werk, veelal groovend, funkyen melodisch, dat wordt afgewisseld met klassieke muziek waarbij eenduidelijke link is naar de muziek van Prince.

De doelgroep vandit programma zijn: Prince fans met een open vizier (een pleonasme!),jonge muziekliefhebbers die de stijfheid van het klassieke concertmaar moeilijk wennen vinden en muziekliefhebbers in het algemeen.

De muzikantenmaken tijdens het concert gebruik van de ruimte en lichten allesinformeel toe. Ook is er enthousiaste interactie met het publiek opverschillende informele manieren.

Meerover Princepiration:
Alssaxofonist is Ties Mellema gewend allerlei stijlen te spelen tijdenszijn concerten. Eén stijl die nog nauwelijks aan bod kwam in zijncarrière, sinds het conservatorium, is de popmuziek. Alhoewel dezemuziek een wezenlijk deel uitmaakt van Mellema's muzikaleontwikkeling als puber. De belangrijkste popartiest gedurendeMellema's puberteit was Prince, de plotselinge afwisseling vanstijlen, per album per nummer….ook nu Mellema al lang geen pubermeer is, blijft de fascinatie voor deze grootheid. Volgens Mellemadoen de composities van Prince niet onder voor menig klassiek werk.

_____________________________________

Enkele citaten over over Ties Mellema:

""Een warm pleidooi om uwprogrammering eens af te stoffen. Als u daarvoor openstaat: eenaanrader!"" en ""Indrukwekkend"", ""een mooien integer getuigenis"", ""...tegelijk virtuoze en poëtischeconcert"", ""meeslepend"", ""…net zoals hij deandere composities zorgvuldig en met humor van toelichting voorzag.""en ""grote overtuigingskracht"".

(Stichting Muziekkamer Assen)

""Ties en Hans hebben inNieuwkoop een bijzonder concert gegeven. Opvallend was de sfeer dieTies weet op te roepen, die niet alleen voortkomt uit zijn charmantepersoonlijkheid en het contact dat hij snel weet te maken met hetpubliek. Deze sfeer komt met name voort uit zijn beheersing van hetinstrument en zijn communicatief spel. Zijn repertoirekeuze isverfrissend en het lukt hem het publiek op meeslepende wijze in zijnklankwereld te betrekken. Hans is daarbij onmisbaar alsondersteunende partner. Het publiek in Nieuwkoop was gefascineerddoor het prachtige saxofoonspel met zijn oneindige klankkleuren enmogelijkheden.""

(Stichting Kamermuziek in Nieuwkoop)

Hij is een fenomenaal saxofonist,die de zaal niet alleen vult met zijn prachtige toon, maar ook dekracht van zijn muzikale persoonlijkheid”, “grote fijnzinnigheid”en “Hoe sterk ditduo op elkaar is ingespeeld bleek uit een improvisatie die volgens depianist leidde naar plekken waar ze samen nog nooit geweest waren.”

(EindhovensDagblad)


Een van degrote virtuozen van dit moment.

(DagbladTubantia)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten